KvK: 72490519
RSIN: 859127928

ANBI Status:

Stichting Peter Beets & the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra heeft sinds 3 september 2018 de ANBI status.

Doelstelling:

  • Bigbandmuziek op het hoogst mogelijk niveau te bevorderen en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek;
  • interesse te wekken voor bigbandmuziek bij de jeugd;
  • het bevorderen van jazz-, klassieke- en wereldmuziek in het algemeen.

Bestuurssamenstelling en besturingsmodel:

De stichting hanteert als besturingsmodel het zogenaamde bestuur model (zie in dit verband http://www.governancecodecultuur.nl). Het gehele bestuurlijke proces is in handen van het bestuur.

Bestuurssamenstelling en functies:

  • Maarten Rijkens – voorzitter
  • Angele Stevens – secretaris
  • Niek Smaal – penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleidsplan

Met het oprichten van deze nieuwe 18-koppige formatie willen Henk Meutgeert en Peter Beets de bloei van een complete nieuwe generatie onderstrepen/onder de aandacht brengen. De muzikale inhoud zal vooral de essentiële eigenschappen van jazzmuziek omvatten, namelijk improvisatie, experiment, sterk solo- en samenspel, harmonische diepgang, melodische kracht en gecultiveerde/geraffineerde swing.

Henk en Peters’ jarenlange samenwerking heeft al vele malen bewezen een zeer vruchtbare te zijn. In 2010 ontvingen Peter Beets en Henk Meutgeert samen de Edison voor het album Blues for the Date met uitsluitend composities van Peter Beets, samengesteld, gedirigeerd en gearrangeerd door Henk Meutgeert. Dit album stond in de top 5 van Down Beats’ internationaal toonaangevende ‘best album of the year’.

Vanwege de transparantie en de tijdloze zeggingskracht van Henk Meutgeerts’ arrangementen en zijn emotioneel betrokken en geestdriftige leiding wordt een onvoorstelbare klankschoonheid en een direct voelbare overdracht van bezieling gecreëerd. Het geheel wordt aangevuurd door een stomende ritmesectie onder leiding van pianist Peter Beets, die met zijn messcherpe oerswing en zijn subtiel invoelende en tot luisteren dwingende muzikale energie de creativiteit van de muzikanten tot nog grotere hoogte opstuwt. Het muzikale raamwerk van Meutgeert, waarbij ieder nummer een volledig unieke identiteit en functie in het geheel heeft, laat maximaal ruimte voor eigen invulling en interpretatie van de musici en juist daarom vormt zijn muziek het ultieme platform om deze briljante musici te etaleren/presenteren, te doen opbloeien en verder te laten groeien in de kunst van jazzmuziek maken, zowel als solist als in een groot ensemble: Peter Beets & the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra.

Vernieuwing zit in het wezen van de natuur, zo laat ook de evolutie van muziek zien. Traditie leeft voort in een nieuwe gedaante doordat musici van de huidige tijd met hun invloeden, leefwereld en gevoelsleven, tussen droom en werkelijkheid vanuit de traditie de muzikale taal leren spreken en daarmee hun persoonlijke boodschap brengen en hun eigen verhaal vertellen binnen het vrije raamwerk van de jazzmuziek, waarbij experiment en improvisatie vooropstaan naast een flinke dosis swing. Het door grondig kennis te nemen van de culturele schatten van de zogeheten klassieke muziek, maar ook de voor jazz essentiële kennis van de bluestraditie, zorgvuldig gecultiveerde vocabulaire geeft de musici de macht om zich te uiten op de hoogstpersoonlijke en meest waardevolle manier. Het muzikale leiderschap van twee musici die de personificatie zijn van eclectisch denken en wereldwijd als voorbeeld dienen van generaties jazzmusici, creëert een samenwerking van toptalent, dat internationaal de komende jaren hoge ogen zal gooien!

Stichting Peter Beets & the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra
contact@peterbeets-henkmeutgeert-newjazzorchestra.eu
Courbetstraat 11 3, 1077 ZP, Amsterdam
KVK 72490519, RSIN 859127928